Rotondes i Taronges vol2[CAT] Comissariat i conceptualització de les jornades de pensament i arquitectura Rotondes i Taronges v2 per a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, centrades al paisatge contemporani de Benicàssim.
Recerca i documentació d'arquitectura moderna, postmoderna i contemporània de Benicàssim, amb l’objectiu de divulgar i posar en valor el paisatge propi, aprendre sobre aquest i fomentar el pensament crític amb allò que ens envolta.

[ENG] Curatorship and conceptualization of the lectures about architecture Rotondes i Taronges v2 for the Espai d’Art Contemporani de Castelló, focused on the contemporary landscape of Benicàssim.
Research and documentation of modern, postmodern and contemporary architecture in Benicàssim, with the aim of divulgation and valuing its own landscape, learning about it and promoting critical thinking with what surrounds us.


                    
[CAT] Al taller Greetings from Benicàssim, es va reptar als assistents a crear targetes postals a partir del collage d’altres postals i elements característics, que transmeteren l’essència de la població analitzant els diferents imaginaris col·lectius detectats.

A continuació, a Unitat mínima d’estiueig diari, Beatriz Alés va disseccionar les diferents tipologies d’habitatge existents a Benicàssim i els seus trets característics, extraient elements que diferèncien les primeres residències de les segones. La seua proposta invita a incloure allò que considerem de vacances a la vida diària, per extendre l’estiueig a tot l’any.
[ENG] At the Greetings from Benicàssim workshop, the assistants were challenged to create postcards from the collage of other postcards and characteristic elements, which breathed the essence of the town by analyzing the different collective imaginaries detected.

Next, at the Minimum Unit of Daily Summer, Beatriz Alés  analyzed the different types of dwelling existing in Benicàssim and its characteristics, extracting elements that differentiate the first residences of the second ones. Her proposal invited to include those things we consider holiday-ish in our daily life, to extend summer to the rest of the year.


[CAT] La creadora visual Mati Martí va explicar la seua obra Línea de Costa, instal·lació que busca comprovar la veracitat de la promesa del ex-president de la Diputació de Castelló de més de 300 dies de Sol en la província, a través d’informes d’AEMET i la seua transformació en infografia, generat debat i reflexió al voltant del canvi climàtic i les seues conseqüències.
[ENG] The visual creator Mati Martí explained her work Línea de Costa, an installation that seeks to verify the veracity of the promise of the former president of the Castelló Provincial Council of more than 300 sunny days in the province, through AEMET reports and its transformation into infographics, creating debate and reflection around climate change and its consequences.[CAT] Per últim, l’equip format pels arquitectes Pau Olmo i Adrián Ripoll, al seu projecte Benicàssim smells like teen spirit, analitzaren  les arquitectures d’aglomeració i d’oci com els macrofestivals, amb el Festival Internacional de Benicàssim com a cas d’estudi en una simulació de la població al mon dels videojocs com excusa per analitzar les conseqüències d’una planificació urbana extractiva i d’especulació.
[ENG] Lastly, the team formed by Pau Olmo and Adrián Ripoll, in their project Benicàssim smells like teen spirit, analyzed the architectures of agglomeration and leisure such as macro-festivals, with the Benicasim International Festival as a case study in a simulation of the population in the world of video games as an excuse to observe the consequences of extractive urban planning and speculation.[CAT] Per acabar la jornada ferem una visita guiada als apartaments Los Naranjos (1965-1967, Miguel Prades Safont) i Santa Àgueda (1967, MBM, Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay), coordinades amb l’ajuda del Col·legi d’Arquitectes de Castelló.
[CAS] To end the day, there was a guided tour to Los Naranjos apartments (1965-1967, Miguel Prades Safont) and Santa Àgueda apartments (1967, MBM, Josep Martorell, Oriol Bohigas and David Mackay), coordinated with the help of the College of Architects of Castello.
 

Unes jornades s’endinsen en l’arquitectura i el paisatge contemporani de Benicàssim a Castellónplaza

Del 'Benirritz' a la 'Benifòrnia': el paisatge de Benicàssim creix entre l'elitisme i el turisme massiu
a Castellónplaza
Rotondas, naranjas y una reflexión
arquitectónica sobre Benicàssim 
a Flat Magazine
Concepte i comissariat: Maria Aucejo Mollà
Convidats: Beatriz Alés, Mati Martí, Pau Olmo i Adrián Ripoll

Agraïments: Javier Sorlí (CTAC), Carles Àngel Saurí
i tots els participants

Disseny gràfic: Handshake
Fotografies: JM Parralejo


Espai d’Art Contemporani de Castelló, Institut Valencià de Cultura
Febrer 2023 -Juny 2023
hello@m-aucejo.com