Casa Provença


︎Publicada a FLAT magazine, Divisare, Veredes, Archello

[CAT] Eugènia volia una casa sense saló. Una casa on la cuina fora el nucli de la vida social i cadascú tinguera un bon dormitori espaiós on tenir el seu propi món. Va decidir reformar un habitatge a un edifici de 1900 situat a l’Eixample de Barcelona, intercanviant les zones de dia i de nit per aconseguir aquesta distribució tan poc comuna.

[ENG] Eugenia wanted a house without a living room. She wanted a house where the kitchen was the core of social life and everyone had a good, spacious bedroom where they could have their own world. She decided to renovate an apartment in a building from 1900 located in the Eixample of Barcelona, exchanging the day and night areas to achieve this unusual distribution.[CAT] El ciment homogeneïtza totes les estances i protegeix les zones humides, fa un pas enrere i deixa el protagonisme a les fustes fosques i el porcellànic, materials que han estat presents al projecte des de la primera trobada.

[ENG] The cement homogenizes all the rooms and protects the wet areas, takes a step back and gives the spotlight to the dark woods and porcelain, materials that have been present in the project from the first meeting.[CAT] Es restauren portes i finestres de fusta existents, mantenint part de l’essència de l’habitatge original per fer-les contrastar amb les portes corredisses metàl·liques amb vidre fumat d’acabat mirall.

[ENG] Existing wooden doors and windows are restored, keeping part of the essence of the original house to contrast with the metal sliding doors with smoked glass and mirror effect.
Octubre 2021 - Desembre 2022
BarcelonaClienta: Eugènia
Disseny i direcció d’obra: Maria Aucejo
Assessoria estructural: Ignacio Barrios

Construcció: BeGlobal
Fusteria: GOMAR ebanistería
Fotografia: Milena Villalba

hello@m-aucejo.com