Casa Convexa


︎Publicada a Archilovers

[CAT] Rosa ha decidit rehabilitar un apartament original de 1948. Vol que la casa flueixi i guanye llum natural, fugint de la compartimentació i els passadíssos que condemnen als espais de servei a la foscor i segon pla.
Les corbes convexes simètriques ens permeten aprofitar al màxim l'espai disponible i guanyar un rebedor que convida a no estar-nos quiets.

[ENG] Rosa has decided to rehabilitate an original apartment from 1948.  She wants the house to flow and gain natural light, avoiding the compartmentalization and the corridor that condems the service spaces to darkness and the background. Symmetrical convex curves allow us to make the most of the available space and gain a hall that invites us not to be still.[CAT] La nova cuina s'obre al saló guanyant volum i reclamant l'espai que li correspon. Els materials crus i tons terra li donen el pes i importància que mereix. El bany s'eixampla envaint el dormitori principal, obligant a conviure allò nou i allò vell.

[ENG] The new kitchen opens to the living room gaining volume and reclaiming the space it deserves. The raw materials ans earth tones give it the weight and importance it deserves. The bathroom expands, invading the main bedroom, forcing the new and the old to coexist.


Gener -Juny 2021
València


Client: Privat
Disseny i direcció d’obra: Maria Aucejo
Construcció: Recoluxe
Fotografies: Los Objetos Decorativos + Maria Aucejo

hello@m-aucejo.com